...

D. Litt Holders

Details of Doctor of Literature (Ayurved) (D.Litt. Ayurved) Honoris Causa

No Name Convocation Date
1 Dr. Pranjivandas Manekchand Mehta 5th 04-11-1976
2 Vd. Bapalalbhai G. 8th 24-11-1979
3 Dr. P. N. V. Kurup 8th 24-11-1979
4 Dwivedi Vasudev Mulshankar 11th 12-03-1983
5 Raval Prajaram Narottam 11th 12-03-1983
6 Pathak Ram Raksh 11th 12-03-1983
7 Thakar Vinayakbhai Jayanand 14th 26-03-1988
8 Vd. Chandrakant Prabhushankar Shukla 24th 24-03-2001
9 Vd. Devendra Triguna 4th Int. Semi. 05-01-2003
10 Patel Hirubhai Kuberbhai 26th 07-09-2012
11 Mavani Kanubhai Govindji 26th 07-09-2012
12 Dr. Kiritkumar Mansukhlal Acharya 27th 27-03-2015
13 Parmar Dayalbhai Mavjibhai 27th 27-03-2015
14 Padma Sri. (Vaidya) Gurdip Singh 28th 25-04-2023
15 Prof. (Vaidya) Manoranjan Sahu 28th 25-04-2023
16 Dr. Minoo Hiraji Parabia 28th 25-04-2023
17 Indumati Katdare 28th 25-04-2023